Tillbehör

Vi säljer många olika tillbehör som behövs för dina tryckjobb.

Beskrivning

Editionfärgen
Färgen som tillbehör för screentryck har alltid varit ett problem för användaren, där man varit tvungen att trycka med ett visst intervall p.g.a. att färgen torkar in i tryckramen. Färger har också varit hälsofarliga då de har innehållit farliga förtunningar och då krävt kraftiga ventilationsanläggningar.

PadReturn AB har under årens lopp och tack vare ett par kunders krav utvecklat en egen tryckfärg som kan användas inom både screen och tampongtryck. Den är både hälso- och miljövänlig och möter många kunders specifikationer när det gäller beständighet och tryckskärpa. Färgen är så pass väl utprovad att den idag ersätter många av de äldre 2-komponentsfärger som inom snar framtid i många fall kommer att vara onödiga att använda inom tryckindustrin. Beträffande screentrycktekniken finns här ytterligare fördelar som att den aldrig torkar in tryckramen och kan på så vis lämnas kvar i ram under lång tid. En ekonomisk betydande faktor är att färgspillet reduceras till nästan ingenting.
Färgen härdas endast ut vid tillsatt värme, där effekten är inverterat proportionell mot tiden.
Färgen levereras i 6 olika utförande beroende på vilka egenskaper man söker efter. Dessutom finns färgen att tillgå i alla kulörer.

KK Färgen
KK-färgen har sedan 20 år varit känd för sina goda tryckegenskaper och sin vidhäftning. Detta är en aggressiv färg som används endast inom tampongtryck. En mycket bra färg att använda vid flerfärgstryck när man kan trycka ”vått i vått”. Dessutom innehåller dess förtunning ej toulen som är vanligt bland andra färger och dess förtunningar.

Förtunning och tvättmedel
Här finns ett urval av olika förtunningar och regöringsmedel, som KK-förtunning, Special Edition Wash och Tampwash. Dessa kan användas till bl.a. tvättbad eller urtvättning av ram.

Screenramar
Detta tillbehör består oftast av en ram gjord av stål, aluminum eller trä. Denna kompletteras sedan med en tryckväv av stål eller polyester och spänns i en speciell dukspänningsmaskin med en anpassad kraft. Vilket material man använder bestäms av flera faktorer beroende på detaljen som skall tryckas. Duken behandlas efteråt med emulgeringsmedel från över och undersida. Schablonfilmen placeras i ramen via en filmfixering för exakt positionering och belyses med UV ljus.
Den färdiga screenramen är anpassad för snabbfästen och stiftreferens till PadReturn AB´s tryckmaskiner.
Ramar tillverkas och konstrueras efter kundens behov och krav på tolerans. 

PadReturn erbjuder även engångsramar i trä med stål eller polyesterduk beroende på krav och utpris.  Denna ram är framtagen för att hålla nere tillbehörskostnaderna genom ett billigare material samt logistik. Ramen i sig är fortfarande cnc-borrad för perfekt positionering och repetering.

Raklar
För att överföra färgen som ligger i screenramen till detaljen så behöver man en gummirakel. Rakeln pressar den färg som ligger mellan trådarna i screenväven genom till detaljen. Teoretiskt hamnar den genompressade färgen på detaljen, men det finns även andra faktorer som spelar in som: trådarnas tjocklek, material och friktion, färgens viskositet och temperatur, rakelgummits hårdhet och rakelcylinderns tryckkraft, mm. För hög och tillförlitlig processtakt används även en återrakel som för tillbaka färg över motivet duken, detta kan göras före eller efter rakling beroende på färgens viskositet. Alla raklar har snabblås.

Klicheér
Klicheén är ett grundläggande tampongtrycktillbehör som bör vara av högsta kvalité. Funktionellt är det en fotoskiktsbelagd klichéplåt där man monterar på en schablonfilm och belyser denna med UV-ljus. Klichéplåten körs sedan genom en etsmaskin där det genombelysta motivet etsas till erfordligt djup. En kliché kan levereras endast fotobelagd eller helt tryckningsbar. Klicheérna klipps efter kundens krav och stiftstansas för exakt referens. Alla klicheér levereras kontrollerade av våra mätinstrument.
PadReturn AB erbjuder 3 olika klicheématerial, läppslipad KK-Fine original, KK-Standard och PR Edition Gold. KK-Fine och KK-Standard är en bra plåt till ett lågt pris som är bra för både korta samt långa tryckserier. PR Edition Gold är däremot en väldigt slitstark plåt som dessutom kan etsas på båda sidor. Den är något exklusivare och kan garantera en driftsäkrare tryckprocess tack vare den hårda klicheytan.

Laser-klicheér
Laser-klicheér tillverkas med laserteknik, en snabb och enkel metod. Vi säljer lasrar för tillverkning av laser-klicheér samt tillhörande klicheé-plåtar.

Tamponger
Dessa kan tillverkas i alla former och typer. Formen brukar anpassas efter kundens produkt, oftast finns det någon typ att tillgå, annars får man konstruera och tillverka en ny. Tampongen är verktyget som överför motivet från klicheén till detaljen. I grunden är det en silikonkudde som kan förändras för att få olika tryckegenskaper eller rent av anpassas till en speciell tryckfärg.
För att få en fin tampongyta används en del specialmaskiner för som laserscanner, CNC fräs, specialvacuumpumpar, mm.

Färgkoppar
Efter var gång tampongen hämtar upp ett nytt tryck måste motivet fyllas på. Detta sker genom att en sluten färgkopp sveper motivet och fyller på detta med färg igen. På äldre maskiner kan detta ske med en rakel i ett färgbad. Färgkoppen kan vara gjord av stål eller aluminum med en stål eller keramikring. I koppen finns det en eller fler magneter som håller koppens ringyta mot kliche´plåten. Vill man förstärka kraften ytterligare kan man använda sig av vacuum.

Övriga tillbehör
PadReturn AB tillhandahålller och kan leverera det mesta som finns till Tampong och screentryck. ”Ingenting är för st ort eller för litet” Ett urval:

* Färgtvätt
*
Färgskak
*
Rengöringstejp för tampong
*
Rakelstål
*
Etsvätska
*
Etsmaskin
*
Engångshandskar
*
Rörpinnar